06:53:AM - 30/05/2024 (GMT+7) Icon VI Icon ENG

HOTLINEHotline: 02433120690

Danh mục sản phẩm

Videos

Vật tư tiêu hao

Danh mục hàng thủy tinh
view

Danh mục hàng thủy tinh

Mô tả chi tiết

Phễu chiết quả lê khóa nhựa 500ml 29/32

Phễu chiết quả lê khóa nhựa 1000ml 29/32

Phễu chiết quả lê khóa nhựa 2000ml 29/32

Bình định mức, 10/19 25ml 0.04 A, nút nhựa

Bình định mức, 12/21 50ml 0.06 A, nút nhựa

Bình định mức, 12/21 100ml 0.1 A, nút nhựa

Bình định mức, 14/23 250ml 0.15 A, nút nhựa

Bình định mức 19/26 500ml 0.25 A, nút nhựa

Bình định mức 24/29 1000ml 0.4 A, nút nhựa

Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS29/32, 14/23 1000ml

Cốc đốt thấp thành 1000ml

Cốc đốt thấp thành 600ml

Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 24/29 500ml

Bình cầu đáy tròn, nhám 24/29  500ml

Bình cầu đáy bằng 100ml N26

Bình cầu đáy bằng 1000ml N42

Bình cầu đáy tròn 100ml N26

Bình cầu đáy tròn 1000ml N42

Ống sinh hàn xoắn   24/29, 250mm

Chai trung tính, GL 25 25ml hấp tiệt trùng nhiệt độ 140oC

Chai trung tính, GL 32  50ml

Chai trung tính, GL 45 500ml

Chai trung tính, GL 45 1000ml

Chai trung tính, GL 45 2000ml

Ống nghiệm có nắp vặn đen 12x100mm 6ml

Ống nghiệm có nắp vặn đen 16x100mm 12ml

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến

0243 3120 690

yahoo Kỹ thuật

yahoo Kinh doanh

Skype Kỹ thuật

Skype Kinh doanh

Liên kết

Các đối tác

 • omega
 • horiba
 • land ametek
 • witeg
 • gfl
 • imr
 • uvitec
 • AATI
 • dna genotek
 • amerex
 • astec
 • apex
 • staplex
 • implen
 • thermo
 • eltra
 • Đối tác3
 • eyela
Tranh ? qu