22:49:PM - 20/05/2024 (GMT+7) Icon VI Icon ENG

HOTLINEHotline: 02433120690

Danh mục sản phẩm

Videos

Thẩm định

Thẩm định là chạy và kiểm tra lại các thông số của hệ thống có đạt như các thông số quy định của nhà sản xuất hay không? Thường các phòng thí nghiệm tham gia ISO và GLP phải thực hiện OQ/PQ cho các thiết bị trong phòng thí nghiệm.
 
Thẩm Định -Operational Qualification (OQ): là thẩm định được tiến hành tại thời điểm ban đầu lắp đặt hệ thống mới, các thống số của thẩm định OQ là các thông số do nhà sản xuất quy định. Quá trình thẩm định OQ là để kiểm tra và đảm bảo hệ thống hoạt động giống như các thông số được kiểm tra tại nhà máy.
 
Thẩm Định -Performance Qualification (PQ):  là thẩm định được tiến hành sau một thời gian sử dụng hệ thống, thường thì nhà sản xuất khuyên nên thực hiện 06 tháng hay 01 năm một lần hoặc có thể nhiều hơn tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng, thường nên được thực hiện sau khi thực hiện quá trình hiệu chuẩn PM, các thông số và quy trình được kiểm tra giống như thẩm định OQ nhưng ngưỡng giới hạn cao hơn so với thẩm định OQ và những ngưỡng giới hạn của thẩm định PQ có thể được quy định bởi người sử dụng.

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến

0243 3120 690

yahoo Kỹ thuật

yahoo Kinh doanh

Skype Kỹ thuật

Skype Kinh doanh

Liên kết

Các đối tác

 • omega
 • horiba
 • land ametek
 • witeg
 • gfl
 • imr
 • uvitec
 • AATI
 • dna genotek
 • amerex
 • astec
 • apex
 • staplex
 • implen
 • thermo
 • eltra
 • Đối tác3
 • eyela
Tranh ? qu