22:58:PM - 20/05/2024 (GMT+7) Icon VI Icon ENG

HOTLINEHotline: 02433120690

Danh mục sản phẩm

Videos

Hóa chất cơ bản PTN

Hóa chất Kanto - Nhật Bản
view

Hóa chất Kanto - Nhật Bản

Mô tả chi tiết

- Hóa chất thí nghiệm: Hóa chất hữu cơ, vô cơ, axit, kiềm, dung môi và muối kim loại

- Hóa chất phân tích và dung dịch hiệu chuẩn:

+ Dung dịch chuẩn pH (1.68; 4.01; 6.86; 9.18; 10.01)

+ Dung dịch chuẩn cho máy AAS và chuẩn ICP

+ Dung dịch chuẩn độ thể tích: NaOH 1M, HCl 1M,...

+ Hóa chất dùng cho hệ sắc ký ion

+ Hóa chất chạy máy HPLC

- Hóa chất tinh khiết dùng cho các ngành công nghiệp đặc thù và điện tử

+ Hóa chất tinh khiết dùng cho ngành điện tử

+ Hóa chất tinh khiết dùng cho bán dẫn và mạch in PCB

+ Hóa chất đặc biệt dùng cho công nghệ sản xuất màn hình

+ Hóa chất tinh khiết dùng cho ngành Dược phẩm và Mỹ phẩm

+ Hóa chất tinh khiết dùng để làm sạch dụng cụ y tế, vật liệu thủy tinh (thấu kính)

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến

0243 3120 690

yahoo Kỹ thuật

yahoo Kinh doanh

Skype Kỹ thuật

Skype Kinh doanh

Liên kết

Các đối tác

 • omega
 • horiba
 • land ametek
 • witeg
 • gfl
 • imr
 • uvitec
 • AATI
 • dna genotek
 • amerex
 • astec
 • apex
 • staplex
 • implen
 • thermo
 • eltra
 • Đối tác3
 • eyela
Tranh ? qu