23:02:PM - 20/05/2024 (GMT+7) Icon VI Icon ENG

HOTLINEHotline: 02433120690

Danh mục sản phẩm

Videos

Chạy ứng dụng

Với các ứng dụng đơn giản, T&T TEAM cung cấp cho quý anh chị và các bạn từ xử  lý mẫu cho đến chạy chuẩn và mẫu thực.
Với các ứng dụng phức tạp, T&T TEAM sẽ phối hợp cùng các khách hàng của Dionex tại Việt Nam là các trung tâm phân tích thí nghiệm hàng đầu đang sử dụng sắc ký ion của Dionex như CASE, INTERTEK, IHHP và Dionex Singapore để cung cấp cho quý anh chị và  các bạn từ xử lý mẫu cho đến chạy chuẩn và mẫu thực.

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến

0243 3120 690

yahoo Kỹ thuật

yahoo Kinh doanh

Skype Kỹ thuật

Skype Kinh doanh

Liên kết

Các đối tác

 • omega
 • horiba
 • land ametek
 • witeg
 • gfl
 • imr
 • uvitec
 • AATI
 • dna genotek
 • amerex
 • astec
 • apex
 • staplex
 • implen
 • thermo
 • eltra
 • Đối tác3
 • eyela
Tranh ? qu